Kontentan är att Mikael Karlendal inte alls är ekumeniskt öppen gentemot protestanter på det sätt som han och andra svenska katoliker ofta tycks vilja låta påskina. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Det andra är det att dagen inramas av ett andakstliv med morgonandakt och aftonandakt. ... det är våra böner som är viktiga. (Y.) Varje kyrka är självständig med en egen ledare, men patriarken i Konstantinopel (Istanbul) räknas som den främste av de olika kyrkornas ledare.. Ortodoxa gudstjänsten - ett uråldrigt skådespel Katoliker ärar helgon och ber helgonen om förbön. En sak är att man inom protestantismen betonar vikten av arbete. Inte bara ska ... se det som något negativt. ... få mera draghjälp från katoliker. Viktiga saker. ... bara på grund av att de är just katoliker. En flagga som symboliserar hela världens folk eller ännu bättre Guds Rike är det inget fel att vifta med. Det som Romerska kyrkan anser vara heretiskt? Jag tycker det var en ... är det bara att läsa ... betyder för olika katoliker. Samtliga ortodoxa kyrkor anser också att de är just katoliker. Det viktiga är att fastan inte är rigida regler som du bryter med stor risk. Om dessa händer vill verka för det som jag tycker är viktigt? Här i Sverige har vi högmässor på Annandagarna, men det är bara därför att det är helgdag här i Sverige. Många vill fortfarande ha Kyrkans service och tycker det är bra att ... Du kan bli ett helgon där du arbetar. För alla katoliker är sakramenten mycket viktiga, som du säkert vet har vi 7 sakrament. Finns det ett starkt samband mellan det du erbjuder någon och den gåva du får från honom eller henne är det stor risk att det räknas som inkomst och är skattepliktigt. Vi är människor som ni. Men flaggan är symbol för en stat som innehar en liten andel av jordens befolkning, och jag ser inte poängen med att bara hylla dem (för flaggviftning är ju en hyllning till något). Bara för att man kallar något gåva behöver det inte vara det. Med alla de stora ortodoxa kyrkorna under något av de ursprungliga patriarkaten, delar NKK hela sin tro. Vi tycker också det är viktigt ... att ett helgon är? Den är inte heller ett straff för synd. Som många hade behövt ... Det här är ju bara en fas såklart. De största ortodoxa kyrkorna finns i östra Europa ().Den största kyrkan är den rysk-ortodoxa. ... tycker att det ska vara. Men det finns väl vissa saker som är karakteristiska för protestanter. Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet, andra delen i Bibeln. Skulle de Österländska kyrkorna vara mer heretisk än den romerska katolska? läsdagbok. Det är härligt med människor som har en åsikt och står för det. Tidens tecken är en sida som belyser världshändelser och profetior . Jesu mor Maria anses av katoliker vara det främsta av alla helgon ... vad är det ni gör? Dessutom kanske man borde säga att påveämbetet är det som är fel eller rentav antikrist, men man jag inte säga att påven som person är antikrist. Protestantism är ett urdåligt ord egentligen som bara fokuserar på det vi är emot, ... Det som jag tycker är ... Ingen kristen kan tillbe helgon. Fastan är en övning för att … Han är ju bara en av våra medkristna, och jag tycket inte att man kan kalla någon medkristen antikrist. Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och det måste ju betyda att det roar mig på något sätt. Det är minsann inte helt vanligt i Svensk kristenhet. Mikael, vad är heretiskt? NKK inte bara vill vara katoliker, de är katoliker, fullt ut, ty det är inte Rom som har något monopol på detta begrepp. För dessa är en godkänd protestant en synkretisk protestant som tänker och lever som en katolik. Att då bli kallad trångsynt för att man håller fast vad kyrkan lär, tycker jag är absurt.. Fråga: Vad är det för skillnad på katoliker och ortodoxa? – Ida och Julia var viktiga spelare i vårt spel förra året ... och det är en tuff höst som ligger framför. När det gäller tron skiljer sig den ortodoxa och den katolska kyrkan väldigt lite från varandra (ungefär som skillnaden mellan en pingst- och en missionsförsamling eller … Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Detta är ju bara ett förslag men som kanske kan vara till hjälp vid valet.