Om du frivilligt lämnar särskilda kategorier av personuppgifter till oss, utan att detta begärs av oss, betraktar vi detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det kan till exempel vara vid behandling av uppgifter om betaltransaktioner i marknadsföringssyfte eller vid viss behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. Nordea värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Vad är priset och hur tecknar du försäkring? Det kan till exempel vara vid behandling av uppgifter om betaltransaktioner i marknadsföringssyfte eller vid viss behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person. Teckna försäkring för ditt djur! Vissa kategorier av personuppgifter, såsom ras, etnicitet, religion, hälsa, sexualitet eller biometriska data klassificeras som ”särskilda kategorier av data” och omfattas av ytterligare skyddenligt den europeiska lagstiftningen om uppgiftsskydd. I de fall vi behöver behandla särskilda kategorier av personuppgifter, exempelvis uppgifter om hälsa för medicinska skäl, gör vi detta endast om en eller fler av följande ytterligare förutsättningar föreligger. Här har vi samlat information och råd om ditt besök och din vistelse på Danderyds sjukhus. På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni Exempel på ansökningsuppgifter som vi samlar in från låneförmedlare är sökt belopp, namn, personnummer ... • Särskilda kategorier av personuppgifter (i förekommande fall), … Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Exempel på sådan information är namn, personnummer, mailadress och kundnummer. Exempel på sådan information är namn, personnummer, mailadress och kundnummer. Exempel på nättjänster, som kan behöva beskrivas i ett register, ... - Behandlingen omfattar särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 eller Särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt medlemskap, behandlar vi med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Exempel på behandling för att fullgöra ett avtal: ... till exempel vara vid behandling av uppgifter om betaltransaktioner i marknadsföringssyfte eller vid viss behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning (s k särskilda kategorier av personuppgifter) ... Exempel på tekniska åtgärder som måste kontrolleras Särskilda kategorier av Personuppgifter såsom hälsa, medlemskap i fackförening, fingeravtryck etc. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid ... 2.2 Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är: ... Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de Exempel på ansökningsuppgifter som vi samlar in från låneförmedlare är sökt belopp, namn, personnummer ... • Särskilda kategorier av personuppgifter (i förekommande fall), … till låneförmedlaren och som låneförmedlaren delar med sig av till oss. Som ny kund ber vi dig till exempel om personuppgifter såsom ... i marknadsföringssyfte eller vid viss behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd. Behandling av uppgifter som gäller särskilda kategorier av personuppgifter, såsom etniskt ursprung eller hälsorelaterade uppgifter, är i princip förbjuden. 2.1 Beroende på hur och i vilken utsträckning du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds via webbplatsen eller kommer i kontakt med oss på annat sätt kan vi komma att behandla olika kategorier av personuppgifter om dig. Det kan till exempel vara vid viss behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. Vi erbjuder många olika tjänster som varje dag hjälper miljontals människor att utforska och samverka med världen på nya sätt. Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras under en tid om 26 månader efter det att rekryteringsprocessen avslutats. Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda … ... till exempel genom att anpassa visning av tjänsterna till Kundens användarenhet och skapa lämpliga ... terna komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning som Swedbank måste uppfylla. Dina personuppgifter kan användas för ett antal olika ändamål som beskrivs nedan, med exempel på kategorier av personuppgifter som används för varje ändamål. Moderna Djurförsäkringar erbjuder och trygg djurförsäkring för hund och katt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, lagring, bearbetning, utlämning, delning och radering. 2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? Personuppgifter: All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet (kallad registrerad). Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Personuppgifter: All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet (kallad registrerad). Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskydds- ... pliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket. SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSON UPPGIFTER (KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER) OCH ... avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av ... vägledning lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här återfinns också Sådana är exempelvis uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religion eller världsåskådning, fackligt medlemskap och behandling av uppgifter om hälsa eller sexliv. Insamling av personuppgifter för dem som vill prenumerera på nyhetsbrev eller ta emot andra typer av utskick. är … Utskick av nyhetsbrev, pressmeddelanden, evenemangsinbjudningar och publikationer till särskilda intressentgrupper och listor. till låneförmedlaren och som låneförmedlaren delar med sig av till oss. Atlantica Båtförsäkring är ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag för båtar och en del av Moderna Försäkringar. Särskilda kategorier av personuppgifter: Exempelvis hälsouppgifter som behövs för vissa försäkringsprodukter som Nordea Livförsäkringsbolag och pensionsförsäkringsbolag tillhandahåller samt information om fackligt medlemskap som behövs för … Du tecknar försäkringen genom att fylla i ansökan som du hittar längst upp och längst ned på sidan. avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, ... behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter7 och8 personuppgifter som ... till exempel om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden börjar med nya ... Det enda fall då Preem kan hanterara särskilda kategorier av personuppgifter (uppgifter om hälsa, facklig tillhörighet, m.m.) Det är dock möjligt att behandla sådana uppgifter, då ett undantag till behandlingsförbudet föreskrivits i dataskyddsförordningen eller i den nationella lagstiftningen. Dessa ... Ett exempel på detta inom forskningsområdet: Särskilda uppgifter om användning av personuppgifter kan även ges som del av en enkät eller annat marknadsundersökningar. Tjänsterna omfattar: I slutet av 2017 lanserade Quesada ett unikt investeringskoncept – Quesada Vision.