Om jag blir medlem i facket får jag då ersättning som arbetslös när jag slutar jobba? Därefter kan det bli fråga om varning, omplacering eller som en sista utväg uppsägning eller avsked av förövaren. Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket. ... Får arbetsgivare hota med dåliga referenser? Måste jag vara med i facket? I de allra flesta fall är svaret på denna fråga ja. Kommer man inte överens vid lokala förhandlingar kan facket begära att ett nytt försök görs på central nivå. Min uppfattning är att man inte ska fråga om man varit elev, anställd, klient patient, förälder el. På mötena kan man uttrycka sin åsikt i olika frågor som berör fackets verksamhet och fackets roll på arbetsplatsen. ... Fråga facket. Men den person man vanligtvis förknippar med facket är arbetsplatsombudet, som väljs av arbetskamraterna. SVAR: Ett anställningsavtal innebär att arbetstagaren står till förfogande för att utföra arbete under den avtalade arbetstiden mot en överenskommen ersättning. ... Om kollektivavtal saknas behöver du själv komma överens med din arbetsgivare. Om du har en bra relation med din arbetsgivare kan företaget tänka att det vill försöka behålla dig som anställd – och att chansen är större om du får prova på ett annat jobb. ... Är ni rätt fack om man ska jobba som receptionist på kryssningsbåt? ... Om kollektivavtal saknas behöver du själv komma överens med din arbetsgivare. Fråga om jobbet En läsare har riktigt ont om pengar och vill få tips om hur man får ihop en bra semester med barnen. Detta är inte jämförbart med offentlighetsprincipen. Men det ska förhandlas och går arbetstagaren inte med på tex sänkt lön så blir det fråga om uppsägning pga arbetsbrist om det är ekonomi som ligger bakom. Frågor om arbetsrätt 21 juni, 2018. Om arbetsgivaren inte följer gällande kollektivavtal är det du själv som måste uppmärksamma detta och eventuellt ta hjälp av utomstående person om … Kommer man inte överens vid lokala förhandlingar kan facket begära att ett nytt försök görs på central nivå. Sen när du är uppsagd kan man erbjuda dig en ny tjänst som du kan tacka ja eller nej till. Om du redan är med i en fackorganisation kan du alltid byta fack om du skulle hitta ett som passar ditt nuvarande yrke bättre. Beträffande dina rättigheter som arbetstagare så har det ingen betydelse om du är medlem i facket eller inte, men det kan vara fördelaktigt eftersom facket kan vara behjälpligt med juridisk rådgivning eftersom de fackliga organisationerna är vana att hantera konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare. Men förmodligen har arbetsgivaren en större benägenhet att ge dig tjänstledigt om det andra jobben inte finns på ett konkurrerande företag. Är det lagligt att skriva ett eget anställnings avtal där man tex inte får någon lön alls de första 40 timmarna därefter stiger lönen med 10% av 107kr Och sedan procent efter procent tills man nått 209 timmar då först utgår den fulla timpenningen. ... är någon idé att gå med i facket och om det är värt det. Om facket sedan registrerar skyddsombudet som sitt är formaliakraven uppfyllda. Om man inte är med i en a-kassa ... din före detta arbetsgivare. Facket har också möjlighet att göra gällande tolkningsföreträde när det är fråga om arbetsskyldigheten för medlemmar, paragraf 34 i mbl, och arbetstagaren har ett bättre läge vid eventuella tvister om lön och annan ersättning om man är med i facket och facket driver tvisten, paragraf 35 i mbl. Min arbetsgivare har ställt frågan till företagets anställda om vilket fackförbund man är med i och detta vill de veta inför årets lönerevision. En provanställning är ofta på sex månader och kan avbrytas innan tiden är ute, ofta med en månads ömsesidig uppsägningstid. Sten Gellerstedt, arbetsmiljöansvarig på LO, poängterar vikten av att reglerna följs. Om man inte är med i en a-kassa eller varit med kortare tid än ett år (12 månader) kan man bara få grundersättningen som just nu är 365 kronor per dag och betalas ut av Alfa-kassan om man inte är med i någon a-kassa eller av den a-kassa man är medlem i. Idag har man över 31 000 arbetsplatsombud. Det går inte att teckna försäkringen genom facket men IF Metall har ett samarbete med Folksam … För att effektivisera förhandlingar så har man kommit att ... om min arbetsgivare inte är med i en ... dig med denna fråga. Om du har en bra relation med din arbetsgivare kan företaget tänka att det vill försöka behålla dig som anställd – och att chansen är större om du får prova på ett annat jobb. Vad säger lagen om man är fastanställd på 100 procent i tjänsten i kommunen och jobbar som timanställd på landstinget? Vanligtvis är skyddsombudet samma person, med speciellt intresse i … Om du får annat arbete under uppsägningstiden 9 ... Ibland är det facket som begär att företaget ska sättas i kon- ... arbetar man kvar med en ny arbetsgivare. Oavsett om företaget har tecknat kollektivavtal eller inte omfattas man av ett antal lagar som måste följas om man har anställda. Får man vägra ha arbetskläder? Det är viktigt att tänka på att man, såvida man inte kommit överens om annat, är skyldig att arbeta under hela uppsägningstiden. I ditt fall så har du fått en mer fördelaktig uppsägningstid än vad lagen säger, vilket kan bli … I regel brukar ledighet beviljas i samband med: I byggbranschen är det däremot vanligt att konkursförvaltaren bestämmer sig för att lägga ned verksamheten. Vanligtvis är skyddsombudet samma person, med speciellt intresse i arbetsmiljön. Men den person man vanligtvis förknippar med facket är arbetsplatsombudet, som väljs av arbetskamraterna. liknande. Om arbetsgivaren inför en anställning frågar om man är med i facket: Får arbetsgivaren fråga detta, och om, får man då neka och säga att man inte är det, fast man är med? [citat=Web-Tor]Nä, men om du inte får jobbet för att du är med i facket kan du anmäla honom och få skadestånd. Enligt LAS får en arbetsgivare till exempel inte säga upp en anställd utan att ha en så kallad saklig grund. Fråga din arbetsgivare eller facket vad som gäller för dig. ... Är ni rätt fack om man ska jobba som receptionist på kryssningsbåt? I regel brukar ledighet beviljas i samband med: Hitta rätt förbund för ditt yrke och gå med i facket redan idag. [/citat]Problemet är bara att skaffa fram bevis på att det just är den fackliga frågan som är avgörande. Men förmodligen har arbetsgivaren en större benägenhet att ge dig tjänstledigt om det andra jobben inte finns på ett konkurrerande företag. Anledningen uppges vara att hennes arbetsgivare är ... ett jobb för att gå med i facket. Huvudprincipen är att en arbetsgivare inte får komma överens om något i ett avtal som är sämre än vad lagen säger, med förbehåll för sådant arbetstagaren har fördel av. Vår ekonomiska expert Annika Creutzer svarar. Om man inte gillar vad “facket” gör kan man ju börja med att delta i de möten som facket ordnar, det förutsätter dock att man är medlem. Mvh admin på Facke FRÅGA Hej! LAS betyder Lagen om Anställningsskydd och är en lag som är till för att skydda anställda. Vilka frågor får ställas på en jobbintervju? Jag har sagt till min chef att jag jobbar lite extra inom landstinget. Är du inte medlem i facket får du naturligtvis förhandla själv om din lön och andra anställningsvillkor. Vår ekonomiska expert Annika Creutzer svarar. Vad bryter man i så fall för lag eller kollektivavtal? Idag har man över 31 000 arbetsplatsombud. Facket har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i organisationen. Är man inte med i facket … Men den person man vanligtvis förknippar med facket är arbetsplatsombudet, som väljs av arbetskamraterna. Hoppas vi tolkade din fråga rätt, om inte får du skriva här igen.