Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Dessutom träffas kollektivavtal inom Almega Utbildningsföretagen om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Sök. Dessutom träffas kollektivavtal inom Almega Utbildningsföretagen om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Medlemskap Visa undermeny. Vi består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher. Sveriges Ingenjörer är en intresseorganisation och ett fackförbund för högskoleutbildade ingenjörer. 1 . Vid tvåtiden i lördags natt kom beskedet att Sveriges Ingenjörer (som företräder Saco-förbunden) och Unionen träffat kollektivavtal med Teknikarbetsgivarna och Industri & Kemi-gruppen. Med anledning av det lagda varslet om strejk i frågan om s.k. Med cirka 150 000 medlemmar har vi kraft att påverka samhället, skapa goda arbetsvillkor och stärka ingenjörsrollen. Sök MENY. Unionen/Sveriges Ingenjörer . 15 maj 2017 Almega Tjänste­förbunden har träffat nya kollektivavtal för Utveckling & Tjänster med Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Sveriges Arkitekter har kommit överens ... Almega STD och Sveriges Ingenjörer … Almega Tjänsteförbunden har träffat nytt kollektivavtal för Utveckling & Tjänster med Ledarna och Sveriges Ingenjörer Almega Tjänsteförbunden har träffat ett nytt treårsavtal med Sveriges Ingenjörer om löner och allmänna anställningsvillkor avseende bransch Utveckling & Tjänster. Ett kollektivavtal är ett avtal som tecknas mellan antingen en arbetstagarorganisation och en ... Unionen och Sveriges Ingenjörer. Det övergripande kollektivavtalet tecknas på Almega med de kollektivavtalsbärande parterna, ST, SEKO och TJ/Sveriges Ingenjörer. Sveriges Arkitekter har kommit överens med Almega STD om införande av flexpension och vissa förändringar i andra regler i kollekitvavtalet, enligt nedan. ... joakim.josefsson@almega.se. SJ AB har, inom ramen för branschavtalet, tecknat flera kompletterande ... För övriga kollektivavtal inom SJ AB framgår giltighets- och uppsägningstid av avtalen. flexpension har Almega Tjänsteförbunden, Medieföretagen och IT&Telekomföretagen lämnat in fredspliktsinvändningar till motparterna Unionen och Sveriges Ingenjörer. Almega Tjänsteförbunden har träffat nytt kollektivavtal för Utveckling & Tjänster med Ledarna och Sveriges Ingenjörer Almega Tjänsteförbunden har träffat ett nytt treårsavtal med Sveriges Ingenjörer om löner och allmänna anställningsvillkor avseende bransch Utveckling & Tjänster. De flesta ändringar träder i kraft den 1 november 2017. Med cirka 150 000 medlemmar har vi kraft att påverka samhället, skapa goda arbetsvillkor och stärka ingenjörsrollen. organisationen Almega. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega har den 22 februari 2017 träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar. Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. De företag som är anslutna till Almega tjänsteförbunden - utbildningsföretagen sysslar i huvudsak med uppdragsutbildningar. Avtalet omfattar alla medlemmar som arbetar i företag som är medlemmar i Almega/STD eller har tecknat hängavtal med Sveriges … Så gott som alla skolor inom Almega tillhör istället Almega tjänsteföretagen. Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Almega/STD tecknade igår ett nytt kollektivavtal för perioden 2013–2016. Avtal mellan Tekniktjänstearbetsgivarna och . Bli medlem; ... Den 1 april 2013 byter IT-gymnasiet och Framtidsgymnasiet arbetsgivarorganisation och kollektivavtal. Kollektivavtalet förhandlas av Unionen och Sveriges ingenjörer. Kollektivavtal med om införande av flexpension m m på Almega/STD området. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. 17 juni 2014 – 31 mars 2016 . ... Nytt kollektivavtal 2017–2020. Sök. Denna överenskommelse består av … (Sveriges Ingenjörer) Löner och förhandlingsordning 91 Ändringar i allmänna villkor 101 Redaktionella ändringar 102 ... inträdet inte är bundna av kollektivavtal krävs för att avtalet ska bli gällande ett inkopplingsförfarande enligt särskilt avtal. De flesta ändringar trädde i kraft den 1 november 2017. SÖK. Likalydande avtal har också träffats mellan Almega STD och Sveriges Ingenjörer samt med Unionen. Frågan omdeltidspension ska beviljas kan behandlas i lokal förhandling och därefter, om frågan inte lösts, slutligt i … Dela. Avtal mellan Tekniktjänstearbetsgivarna och Kollektivavtal 2013 2016 Parter TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Avtalsområde Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän och arbetsledare inom textil- och konfektionsbranschen. Ny överenskommelse mellan Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen fr, nov 11, 2016 10:45 CET. De allmänna villkoren kompletteras med tre löneavtal; ett med respektive fackförbund. ... Nytt kollektivavtal 2017–2020. Almega, Unionen samt Akademikerförbunden har idag enats om en principöverenskommelse som de har arbetat på sedan i november 2016. och Sveriges Ingenjörer enligt följande. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega träffade den 22 februari 2017 överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och kom samtidigt överens om en rad andra avtalsändringar. Bli medlem Logga in Sök. Dela. Kollektivavtal med om införande av flexpension m m på Almega/STD området. Förbundet ingår i SACO och har ungefär 144 000 medlemmar, vilket gör Sveriges Ingenjörer till SACO:s största förbund. Löneavtalet med Ledarna, Ledaravtalet, och löneavtalet med Sveriges Ingenjörer är sifferlösa avtal, vilket innebär att lönenivån avtalas mellan respektive arbetstagare och arbetsgivaren. Avsikten är att hela paketet ska kunna antas på samtliga avtalsområden genom bindande kollektivavtal mellan förbund inom Almega och Unionen samt Sveriges Ingenjörer och andra Akademikerförbund före avtalsförhandlingarna 2017. Nya kollektivavtal för Svenska Teknik&Design­företagen har träffats med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Sveriges Ingenjörer är en intresseorganisation och ett fackförbund för högskoleutbildade ingenjörer. Almega Samhallförbundet. Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag ingått en principöverenskommelse om bland annat flexpension och andra frågor om avtalsutveckling på både kort och lång sikt. Likalydande avtal har också träffats mellan Almega STD och Sveriges Ingenjörer samt med Unionen. Kollektivavtal om tjänstepension träffas normalt mellan Svenskt Näringsliv och PTK för merparten ... Tjänstemän Sveriges Ingenjörer. Almega Tjänsteförbunden har träffat ett nytt treårsavtal med Sveriges Ingenjörer om löner och allmänna anställningsvillkor avseende bransch Utveckling & Tjänster.