Det tyckes mig derför vara långt naturligare att. Les Blasphémateurs, som Bibliothèque nationale eger. ... — Jacques Milets uppfattning. — Det. och Jacques Milet’s Destruction de Troye och många. af antiken. Les enfans sans souci — Confr^rie de la Passion. andra. Härmed vill jag visst ej hafva förnekat, att, särskildt i senare tider, vissa af dessa dramer äfven lästes.