... när pojken plötsligt viskar 5 ord som krossar hela hans värld. Lyssna noga och var inte för upptagen med att säga ... När du kritiseras. Borde gå att överklaga? Trots att regeringen vill att Sverige ska vara ett land som konkurrerar med hög utbildning är Sverige i praktiken det land där det lönar sig minst att utbilda sig och arbeta extra. Hej jag håller med Linnea. ... som att säga att 10°C skulle vara hälften så varmt som 20°C är, när man tänker efter lite fel. Texterna visas i bokstavsordning. Men vi svenskar är så himla rädda för att ta plats eller synas, så när ... att bara säga "Tack!" På den här sidan hittar du samtliga texter i LIS:s textbank. Nu är det dags att börja leka med ord som ... Kräv inte alltid att barnet ska säga de svåra orden. Visst, de båda arterna lever primärt av olika föda men de kan finnas i en biotop som passar de båda, där rätt förutsättningar finns. En rak lång man blev det, istället för Sofia som skulle berätta om en av travsportens specialiteter, montétrav. Alla katter är grå i mörkret. Man borde ju ordna en insamling till dig eftersom det du gör behövs och för att den här anmälan är absurd. Välkomna till årets första caféträff med ÖLIS, och god fortsättning får jag väl också säga, hälsade Sven-Arne Ahlberg. Det är nåt man kan bli. ... Som man sår får man skörda. Man kan säga att orden är ... bara som en explosion eller som en smäll. Samtliga texter i textbanken. Datanivåer och sätt att svara. De som känner mig vet att jag älskar citat och kloka ord. (när det inte går att se någon skillnad). ... Sedan får de ordvrängande PK-iterna säga vad man vill. Svensk är inte ett ord. Jag älskar ... Att nöta på som man alltid ... Förändringar kan vara nog så svåra. Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 29 november: Sverige är det land som beskattar höga inkomster hårdast. Svar: Hej Mia, Det är inget som utesluter det andra så att säga, dvs bara för att du har en population av snok på tomten säger inte det något om att du inte skulle ha huggorm också och vice versa. Nu är det dags att börja leka med ord som ... Kräv inte alltid att barnet ska säga de svåra orden.