Hej. Ugglan Vis - Hela skolan stafettskriver; Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid ... Jag som ansvarar för Lektionsbanken heter Fredrik Sandström och är lärare i svenska åk 7-9 på Gäddgårdsskolan i Arboga. Planering av arbetsområden i No/So åk 1 Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet. "Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. En pedagogisk planering beskriver vad vi jobbar med, varför vi gör det samt hur det ska bedömas. Åk 2: Berättelser om Gudar och hjältar inom nordisk och antik mytologi. Här kommer idrottslärarna på skolan att blogga om vår undervisning och andra händelser på skolan. Åk 2, Att skriva sig till läsning, IT, Nyanlända, Pedagogisk planering, SO Skriver och spelar in våra faktatexter i Power Point. Här hittar du planeringar, uppgifter och bedömningsmatriser. För årskurs 1-3 har ämnena geografi, historia, religon och samhällskunskap samma centrala innehåll samt kunskapskrav. 1-3. Elevinflytande och synliggjorda mål i den pedagogiska planeringen i SO. Onsdag 1,3,5. Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet. av Åsa i Arbetsblad, Åk 1, Åk 2, Åk 3, Återanvändning, åk 2, åk 4, åk 5, åk 6, bildlektion, Figurer och Former, Konstens grunder, Lektionstips, LGR 11, Planering, Tummen upp i bild åk 4-6 Nu är det dags att fortsätta med nr 2 Figurer och Former. Årskurs 1-3. Har själv inte undervisat i svenska i åk 1-3 på ett antal år utan varit i åk 4-6. luft åk 1-3 1. I bilden arbetar vi bland annat med Konstens grunder "konstens ABC" I samtliga årskurser är det viktigt att arbeta med grunderna inom konsten dvs. Dessutom har vi testat att jobba med nyanser. Lokal planering år 1-3 MÅL FÖR ÄMNET HISTORIA Åk 1: Livet förr och nu. En blogg för dig som har Louis eller Lasse som SO-lärare. 21 januari, 2017 … Vi har då två stycken 40 minuters lektioner som vi kallar mix-lektioner, detta då vi blandar/varvar svenska, so och no. Vecka 33-50 Pedagogisk planering Koll på Sverige PP Koll på Sverige åk 4 v33-50 Begreppslista till Koll på Sverige Koll på Sverige begreppslista Bilder till begreppslistan Koll på Sverige Länkar till bra filmer på Av media Grupparbete Koll på Sverige v49-50 Koll… Forntiden. De estetiska ämnena har en given plats i temaarbetet, men i årskurs 3, när ämneslärare undervisar i de här ämnena, blir de svårare att integrera. Varför vi firar jul och påsk. Min planering vecka 45-46 Förmågor Denna planeringsperiod kommer du att utveckla din förmåga att... Svenska -urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.-Jag övar på att ljuda och skriva bokstäverna B b och U u.-Jag övar på att skriva meningar.Matematik NO och SO - använda matematikens uttrycksformer. En blogg för dig som har Louis eller Lasse som SO-lärare. Förstå samband i naturen som livscykler och näringskedjor. 22 januari, ... Jag jobbar med våra yngre elever och just nu går mina elever i åk 1. Bevaka Få mail när nytt tips publiceras! Planering i NO i årskurs 1, våren Syfte: Att ge kunskap om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med djur och växter i närmiljön under våren. V.37 Boll ... Etiketter: Planering år 1. Åk 3: Hemortens och Skånes historia. Beskrivning Så här tänkte vi. Lektionsplanering för åk 1 & 3 Centralt innehåll, kommentarmaterial och kunskapskrav och progression I LGR11 står det att eleverna ska göra “ Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter . SO 3 tips. Kunskapskrav i So, åk 1-3 Du kan ge exempel på vad människor och barn har för rättigheter. Helt nyskrivet läromedel till lågstadiets SO-undervisning. Jag har under flera år använt mig av pedagogiska planeringar bland annat i matematik med mina elever i åk 1-3. För att möta många lärares önskemål har vi tagit fram ett planeringsstöd för NO-ämnena En besparing i arbetsbelastning kan man säga för att jag främst använder mig av nivå 1 och nivå 3 i min bedömning, nivå 2 blir liksom vägen mot nivå 3. SO / Samhällsorienterade ämnen 4.1 Att leva tillsammans 4.2 Att leva i närområdet 4.3 Att leva i världen 4.4 Att undersöka verkligheten 5. Bli medlem på lektion.se Har blivit uppmärksammad på att det är fel på svenskan för åk 1-3 på den version som legat ute. Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida. Åk 2, Nyanlända, Pedagogisk planering, SO. Åk 2, Att skriva sig till läsning, IT, Nyanlända, Pedagogisk planering, SO Skriver och spelar in våra faktatexter i Power Point. Lokal planering år 1-3 MÅL FÖR ÄMNET HISTORIA Åk 1: Livet förr och nu. Innehåll Syfte/n för arbetsområde eller ämnet. Viktig information skickas alltid direkt till berörda klasslärare och deras klassbloggar. Åk 2: Berättelser om Gudar och hjältar inom nordisk och antik mytologi. Boken om SO 1-3 Helt nyskrivet läromedel till lågstadiets SO-undervisning. Åk 2: Berättelser om Gudar och hjältar inom nordisk och antik mytologi. Lokal planering år 1-3 MÅL FÖR ÄMNET HISTORIA Åk 1: Livet förr och nu. Ibland delar vi upp oss i mindre grupper. Stödstruktur för planering med kunskapskrav och centralt innehåll åk. Pedagogisk planering Strömslundsskolan SO Teknik/Programmering/Matematik Beskrivning: Idag är den digitala världen en självklarhet hos våra elever, men vi måste lära dem att det är en värld som är skapad av människor. ... Planering i SO åk 1 Author: Timrå Kommun ... Åk 1, Pedagogisk planering, SO. Här kan du hitta pedagogiska planeringar för åk 1. PROJEKT. Centralt innehåll: ... Planering i SO åk 1 3.Engelska 3.1 Kommunikationens innehåll 3.2 Lyssna och läsa ‒ reception 3.3 Tala, skriva och samtala ‒ produktion och interaktion 4. Planering kring sva-tema Mitt land. Idrottsbloggen Anna Hammarberg har idrott med årskurserna 2 och 3. REGION GOTLAND, SANDA SKOLA, PEDAGOGISK PLANERING LUFT NO & teknik åk 1-3 Cecilia Duckert Läsår 2014-15 Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, … Lokala pedagogiska planeringar Åk 3 Här kan du hitta pedagogiska planeringar för åk 3. För att eleverna ska få öva på att självvärdera sig samt se progression i lärandet har jag som stöd haft matriser med till varje planering. Under hösten kommer vi att jobba med ämnena biologi, geografi, kemi och samhällskunskap. Pedagogisk planering. Eleverna ska därför under kommande arbetsområde få kunskap om hur olika saker är uppbyggda samt hur de kan fungera. Logga in på lektion.se 8 mars, 2018 malincarlsson 1 kommentar Planering är tänkt att genomföras för årskurs 3 elever i teknik-fysik ( elektricitet ). Logga in på lektion.se. Planering i NO i årskurs 1, våren Syfte: Att ge kunskap om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med djur och växter i närmiljön under våren. Vi har tilldelats området area och omkrets för årskurs 1-3. Bevaka Få mail när nytt tips publiceras! PROJEKT. För att eleverna ska få öva på att självvärdera sig samt se progression i lärandet har jag som stöd haft matriser med till varje planering. Hänsyn har tagits till den begränsade läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd till en lagom stor utmaning för åk 3. Här hittar du planeringar, uppgifter och bedömningsmatriser. Hösten v33-41 Hållbar utveckling ( geografi och biologi) Pedagogisk planering i Hållbar utveckling: PP hållbarutveckling v 34-41 åk 4-6 v 42- 51 kemi och samhällskunskap