En tryggare restaurangmiljö tjänar vi alla på. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Restauranger måste ha tillstånd av länsstyrelsen för att få servera alkohol. Får en servitör/servitris som är under 18 år servera alkohol, om inte får de servera överhuvudtaget där det säljs alkohol? Jag har hört att man måste vara 20 för att få servera alkohol. Därför bör man undvika att servera alltför många drycker samtidigt till en person, särskilt Serveringstillstånd för tillfällig servering kan därför utfärdas för max 12 tillfällen/år. För köp i Systembolagets butiker är åldersgränsen 20 år. alkohol serveras (gäller både gäster och personal) och efter 30 minuter ska lokalen vara utrymd på gäster. Ser - ... kommer att langa till en person under 18 år får du inte servera hen heller. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet. Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år. veroniqua: 2010-04-04 22:00: Vilken ålder ska man ha för att servera alkohol på krogen? Bestämmelserna om åldersgränser hindrar inte att en restaurang tar emot yngre gäster, men det finns en skyldighet att se till att dessa inte serveras eller dricker alkoholdrycker. Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Gäster under 18 år får inte serveras alkohol. Syftet är att begränsa den skadliga användningen av alkohol, ... servera alkoholdryck om det finns misstanke att den överlämnas till en person under 18 år. Sverige har 18 års åldersgräns för att köpa folköl i butiker och för servering av alkohol på restaurang. Gäster under 18 år får inte serveras alkohol Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker på restaurangen till någon som är under 18 år. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år. ... Man får servera även om man bara är 17 år. Om man jobbar på resturang och är under 18 år, får man servera alkohol då? Ha en trevlig dag på jobbet och servera aldrig någon som inte fyllt 18 år. restaurangen måste även servera mat för att få servera alkohol [2] alkoholservering får inte ske till personer under 18 år [3] Under år 1996 och 1997 skall kommunen, när fråga uppkommer om återkallelse av serveringstillstånd eller om förbud som nämns i 7 kap. Målet nås bland annat genom att inte servera alkohol till berusade eller till unga under 18 år. Antingen gick man vidare till nästa restaurang där man fick beställa ny mat och köpa tre sexor till. Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år. – Under 50-talet och motbokstiden fanns en bestämmelse att krogen/restaurangen endast fick sälja tre stycken sexor, det vill säga 6 centiliter alkohol, till en och samma person. Ingen får servera alkoholdrycker till personer under 18 år. Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker på restaurangen till någon som är under 18 år. ... under uppsyn av myndig person när personen i fråga är under 18 och över 15 år. 21 §, underrätta länsstyrelsen. Det finns ingen åldersgräns för tillträde till lokalen, detta avgör anordnaren själv. Ingripande får under nämnda tid inte beslutas innan länsstyrelsen yttrat sig. Särskilt fokus läggs på att servering inte sker till personer under 18 år. Att servera alkohol till ungdom under 18 år får inte förekomma. Fråga. Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker på restaurang till någon som är under 18 år. 5 § Alkohol får endast serveras vid arrangemang som riktar sig mot personer över 18 år. 3 § Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får alkoholdrycker serveras till ... har fyllt 18 år. Tillstånd krävs också för att servera alkohol tillfälligt vid mässor och festivaler. restaurangen måste även servera mat för att få servera alkohol [2] alkoholservering får inte ske till personer under 18 år [3] FRÅGA Hej, Det är förhoppningsvis självklart för de flesta att det är olagligt att servera alkohol till någon under 18 år. Är du under 18 år får du inte servera alkohol oavsett hur många kollegor med serverings-tillstånd som finns i din närhet. 5 § Alkohol får endast serveras vid arrangemang som riktar sig mot personer över 18 år. ... För att kunna serveras alkohol på krogen måste man vara 18 år gammal. När man läser och googlar står det på vissa ställen att hon inte får servera alkohol. När alkohol serveras ska det finnas ett utbud ... Utveckla en restaurangkultur där ingen som är alltför berusad eller under 18 år blir serverad alkohol. Rätten att servera folköl i anslutning till ambulerande försäljning av korv, glass och liknande slopas. Gästen måste kunna styrka sin ålder och om den som serverar är tveksam ska han begära legitimation. • Att inte servera alkohol till unga under 18 år, det som kallas ”underåriga” gäster. • Att inte servera alkohol till gäster som är märkbart berusade.