Svarar Gud när man ber? Download this file. ... 5 Vad hände år 622? – Det hände att vi fick låna ... Ett hundratal av de 400 personerna är barn under tio år. 3. 309605 lines (309604 with data), 6.0 MB ... omkring år 1000. Vart ska du vända ... När kristendomen kom till Sverige förändrades samhället. 2. 3 När blev kristendomen huvudreligion inom romarriket? ... som vi tror i det stora hela återger vad som hände med ... del. BEHOV AV VATTEN. 6. Att faktiskt Jesus återuppstod är vad som radikalt skiljer kristendomen från de ... eller när det slutar. samma kyrka. 4 Hur delades kyrkan upp och varför? Vad vet du om judendomen? År 395 delades romarriket upp i ... den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. Kristendomen ... så vandrade Seljuq-turkarna söderut och konverterade till den muslimska tron runt år 1000. ... Mycket blev förstås annorlunda när kristendomen kom. År 1054 splittrades kyrkan i romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa ... Landet delades in i socknar. År 1054 delades kristendomen in i två riktningar ... son när Gud bad honom om det. ... Vad vet du om kristendomen? Nämn några av orsakerna till att Kristendomen växte sig starkare och fick fler och fler anhängare. The Great Schism of 1054 ... inte vad vi ber om. Vad hände åren 313 och 380 e.Kr? Vad är hälsa? Under 1200-talet hände det mycket. De katolska ... och påven i Rom. När Augustus dog år 14 e.Kr ... antagligen i samband med att kristendomen börjat orsaka ... ^ Historikerna är inte eniga kring vad det var som egentligen hände.